Föreläsningar

Dags att boka in höstens utbildningsdagar!

IKT-fritids kommer till din arbetsplats och föreläser och utbildar  pedagoger och skolledare. Vi ger er verktyg för hur ni kan arbeta förebyggande och ge era elever
stöd för att deras vistelse på nätet ska bli trygg och utvecklande.

Vi har i två terminer varit ute i Sveriges hörn och föreläst om vårt arbete. Bland annat genom Lärarfortbildnings rikskonferens för fritidshemmet men även i samband med utbildningsdagar och fortbildning för pedagoger och skolledare i olika kommuner.

Vi har möjlighet att erbjuda föreläsningar på fortbildningsdagar i höst på er skola eller via utbildningsförvaltningar.
Vi kan erbjuda skräddarsydda föreläsningar och ta upp de digitala medier som är aktuella på er skola och om hur vi vuxna kan möta och stötta eleverna i deras virtuella sociala kompetens.
Barn och unga saknar ofta verktyg för hur de ska handskas med kränkningar och trakasserier på nätet. Vi föreläser och samtalar med era elever om vad som gäller rent
juridiskt och vilka konsekvenser kränkningar kan få för budbäraren, den som sprider och den som blir utsatt.

Vilket ansvar har föräldrarna? Kan jag som förälder bli skadeståndsskyldig för vad mitt barn skriver på nätet? Vi kommer gärna och föreläser och samtalar med föräldrarna på er skola. Vi tar upp aktuella sociala medier och hur de fungerar samtidigt som vi ger råd för hur man som förälder kan stötta sina barn och unga till en trygg och utvecklande tillvaro på nätet.

Maila linnea: linnea.malmsten@nacka.se eller
stina: stina.hedlund@nacka.se
om du vill få vår broschyr hemskickad, eller om du har andra frågor.

Hälsningar IKT-fritids

20140528-195652-71812490.jpg

cyberbullying

Den här Måndagen tog ikt-fritids tåget ned till Göteborg för att stå på mässa emot nätmobbing som flera organisationer arrangerade.

Den här gången arrangerade vi i en utställningshall, och visade upp vårt arbete med posters och delade ut folders. Vi hade super kul! Och det är så utvecklande och tillfredställande att träffa folket på ”golvet” och prata om det vi vanligtvis föreläser om.

Vi fick även möjlighet att ta del av andra forskares slutsatser, framgångsrika koncept och lyssna på några av dem ledande utvecklare inom området näthantering och utbildning.

Det känns som att Sverige är på rätt kurs. Det finns många studier som visar på samma sak: barnen behöver utbildas förebyggande inför hantering av sociala kontakter, framställning av åsikter och global delaktighet på nätet. Och IKT-fritids är bara ett sätt.

Vi får känslan att många kommuner är i uppstart och/eller startar upp egna satsningar på IKT- såsom tittar och utgår på barnens digitala arena. Vi blir super taggade när vi skapar och får vara delaktig i nätverk inom detta område eftersom det bidrar till spridning och delning av goda exempel på hur man kan arbeta praktiskt med virtuell digital kompetens.

IKT-fritids blir även glädjande omtalad på en av föreläsningarna på goda exempel hur skolan kan arbeta med trygg å säker på nätet och förebygga nätmobbing. Stolt. Säger bara😄

http://www.cyberbullying.se

20140518-074838-28118919.jpg

20140518-074837-28117844.jpg

20140518-074837-28117639.jpg

20140518-074836-28116874.jpg

20140518-074838-28118222.jpg