Dags att hacka likabehandlingsplanen

I Sverige ska det finnas en likabehandlingsplan på alla förskolor och skolor som årligen revideras utifrån en kartläggning som gäller specifikt för den enskilda förskolan eller skolan.
Planen ska bygga på en analys och kartläggningar över det gångna årets arbete och vara känd av alla i verksamheten, eleverna och deras vårdnadshavare. Dessutom ska planen beskriva hur barn och elever medverkar i det förebyggande arbetet mot kränkningar och trakasserier.

Nu är det dags att hacka våra likabehandlingsplaner!

Precis som en hacker måste ta del av och få en riktigt god kännedom om programvaran som ska hackas, måste vi få en god kännedom om vår skolas plan för att kunna använda och utveckla den.

Det räcker inte med att beskriva VAD som är kränkande behandling;
Vad är kränkande behandling?
Med mobbning menas kränkning vid upprepade tillfällen samt en obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt. Kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande och utföras av och drabba såväl vuxna som barn och ungdomar. Det är barnet eller eleven, personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkning kan vara:

  • Fysiska (t ex slag, knuffar, förföljelse.
  • Verbala (t ex att bli hotad eller kallad hora, bög eller andra förnedrande tillmälen)
  • Psykosociala (t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, negligering, blickar, undanhållande av information)
  • Text- och bildburna (t ex klotter, brev, lappar, e-post, sms, mms, internet) 

om vi inte är beredda att samtala med eleverna om deras upplevelser på nätet.

idag 2

Tyvärr är det allt för få skolor som arbetar aktivt med det förebyggande arbetet när det gäller säkerhet och tonen på sociala medier. Anledningen kan vara brist på kunskap, brist på tid eller brist på insikt.

En vän till oss som har en son som är 11 år ville att klassläraren skulle prata med eleverna i klassen om hur de skriver till varandra på appen KIK, fick till svar;

”det är väl dumt att väcka den björn som sover”!
Vi anser att den björnen har vaknat för länge sen!

På Sågtorpsskolan heter vår Likabehandlingsplan för nätet

Sågan on-line schysst och säker på nätet

Den är åldersadekvat och är indelad från F-klass tom. år 6.
De yngre behöver få kunskap om sidor med obehagligt innehåll (vuxensidor) och om vilka regler som gäller när man använder IPads och datorer på vår skola. De lite äldre samtalar vi med om källkritik och hur man ska tänka när någon man inte känner vill bli deras vän. De äldre eleverna är de som har kunskap om hur deras vardag på nätet ser ut. Ta hjälp av dem för att samtala kring hur det känns när någon skriver taskiga saker eller sprider rykten. Hur har de det och hur vill de att det ska vara?

Olivia Gyllenhammar som varit ordförande för Sveriges Elevråd 2013-2014, har ett bra förslag på hur man kan arbeta, hon tycker att eleverna får till uppgift att trendspana och
återkoppla till skolledningen varje månad. Olivia anser att det behövs ett mer aktivt arbete än att eleverna skriver på och lämnar in ett datorkontrakt, och att frågan sedan inte tas upp förrän det har blivit dags för nästa årskull att lämna sin signatur.

Läraren som inte ville väcka björnen som sov måste nog själv väckas och inse att björnen
i allra högsta grad är aktiv och den kommer inte att gå i ide!
Det ska vara kul och utvecklande att använda nätet, låt oss göra 2015 till året då vi inte nöjer oss med ett datakontrakt utan arbetar aktivt och tar del av elevernas erfarenheter!

Det finns många riktigt bra sidor på nätet om man vill få tips på lektioner.

http://www.statensmedierad.se/Publikationer/

http://nohate.se/kampanjmaterial/

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/saker/tips-1.152508