#Rollis Stafettskrivning på sommarlovet

Kikade in på en av de sociala mötesplatser som många barn och unga brukar träffas på för att dela bilder, kommentera andras bilder och dela med sig av sina åsikter och upplevelser.

Under sommaren har några startat en slags stafettskrivning som den som är inloggad och är intresserad av kan delta i.

#Rollis är skrivs för att visa att man startar ett rollspel. Den som initierat rollspelet beskriver kort var handlingen utspelar sig och vilka personer och som ska ingå i berättelsen. De som vill delta gör en mall för sin karaktär med egenskaper, social status (oftast singel) och utseende. De som deltar anpassar sig efter hur den som modererar berättelsen startar historien.

Reglerna är enkla; inget snusk, alla uppträder schysst, historien ska ha en röd tråd och om någon måste logga ut så meddelar man det och försöker att få någon annan att ta över karaktären.
I de här berättelserna passar många på att skriva på ett sätt de förmodligen inte skulle göra vid en stafettskrivning i skolan. Under #Rollis kan man passa på att utforska en karaktär som är homosexuell, har cancer eller är mobbad tillsammans med oftast väldigt tillåtande medförfattare.

bild 1 (4)bild (11)

På den här plattformen utvecklar barn mellan ca 8-13 år sitt skrivande för att det är roligt. De gör det på sitt sätt med smileys och förkortningar som är anpassade för sociala medier vilket passar perfekt för denna typ av gemensam berättelse eftersom det är snabbt och effektivt.#Rollis återkommer ständigt med nya initiativtagare, nya miljöer och förutsättningar och en del deltar aktivt medan andra läser berättelserna. Här ges utlopp för fantasi och kreativitet utan att bli bedömd för om man har en korrekt meningsbyggnad, stavar rätt och använder stor bokstav och punkt.

Skrivglädje för att det är kul att skriva och interagera tillsammans med andra helt enkelt!
bild 2 (3) bild 2 (4)bild 3 (4)

TV spel + hjärnplasticitet = SANT

I senaste numret av Modern Psykologi nr 5 2015
behandlas olika aspekter på dataspelande.

Man tar upp frågan om våldsamma spel skapar aggressiva unga
Forskare vid University of Oxford avfärdade nyligen sambandet mellan TV /dataspel och våld. Lärare skattade egenskaper som hjälpsamhet, skolmotivation och hur benägna 200 elever i åldrarna 12-13 år var att hamna i bråk. Sedan jämfördes detta med barnens spelvanor. De fann inget samband mellan ett aggressivt beteende och våldsspel.

Under rubriken ”Gemja dig frisk” kan man läsa;
I en studie vid Nya Zealands hälsodepartement 2012 lät forskarna behandla deprimerade ungdomar med TV spel. Under spelets sju olika nivåer skulle tonåringarna lära sig känna igen negativa tankar och oskadliggöra dem. En uppgift gick ut på att skjuta ner slembollar som kastar ur sig påståenden som ”du är sämst” eller ”du är en förlorare”.
187 deprimerade ungdomar delades upp i två grupper, där den ena fick spela i sju veckor och den andra gruppen fick samtalsterapi under samma tid. Efter behandlingarna blev 44% av spelgruppen friskförklarade medan motsvarande siffra för kontrollgruppen var 26%.

6882-super mario 64

Kan man förbättra vitala hjärnfunktioner med en halvtimmes spelande per dag?
I en tysk studie fick tjugo vuxna personer fick spela Super Mario under två månader i 30 minuter. Försökspersonernas hjärnor jämfördes med en kontrollgrupp som inte spelat spel. Forskarna fann att den grupp som spelat Super Mario hade en större mängd av grå substans. Resultaten visade också att substansen ökade som mest i de delar av hjärnan som hanterar minne rumsuppfattning och minne. Simone Kühn, utvecklingspsykolog vid Max Planck-institutet hoppas att metoden skall användas som kompletterande behandlingsform för patienter med schizofreni, alzheimer och posttraumatisk stress.

Passa på att vara delaktig i barnens spelande under lovet och få bättre minne och finmotorik på köpet. Om man är riktigt ihärdig kanske man kan komma i närheten av barnens snabba reaktionsförmåga också.