Byod- mobiltelefonens vara eller ickevara i skolans miljö

Förra vecka delades denna bloggsida på sociala medier för att åter igen diskutera mobiltelefonens vara eller ickevara i skolans miljö. (https://hjartatskogshaga.wordpress.com/2017/11/04/mobiler-i-skolan/) Och det är verkligen två läger här. Den ena gruppen av pedagoger och lärare tycker att barnens telefoner ska samlas in och låsas in under hela skoldagen, medan andra har börjat fundera på hur barnens telefoner kan hjälpa inlärning och stödja undervisningen.

Detta har även vi funderat på. Vi har tillåtit barnen testa olika aktiviteter med sina telefoner, vi har provat olika regler och funderat på syftet. Både under lektion och på fritidstid.

Idag används telefonen av våra barn mera som en spelkonsoll och nöjesmaskin, och det är synd! Eftersom telefonens funktioner kan användas till så mycket mera så vi tror att om utbildning i skolan i hur man effektivt kan hantera möjligheterna med den egna mobiltelefonen kan göra att eleverna i högre åldrar använder telefonen som hjälpmedel i tex sin egna undervisning.

I Hjartaskogshagas blogg skriver författarens så här:

”den svenska skolan uppmuntras att använda digitala teknologier och att regeringen detta år beslutat om en nationell it-strategi för skolan. Detta läggs fram som om det skulle stå i motsatsförhållande till mobilförbud i skolan. Precis som om användandet av digitala verktyg skulle förutsätta att eleverna ska/får/bör använda sina egna mobiler i skolan och så är det ju inte alls. Tvärtom, de redskap och verktyg som elever och lärare behöver använda i undervisningen skall tillhandahållas av skolan. Detta är av yttersta vikt, då skolan enligt lag ska vara avgiftsfri och likvärdig oavsett hemmets sociala och ekonomiska förhållanden.”

Anders Enström, är en av lärarna som är positiv till att elever använder sina egna mobiler i skolan. Han säger att:

”I iPaden finns ju allting som finns i en mobiltelefon, så skulle vi ta mobilen då och så skulle vi dela ut en iPad…. det blir konstigt och det är inte okej.”

I hjartasskogshaga bloggen skriver författaren om Anders:

”Anders Enström tycker inte att man ska ”gnälla om att (digitala verktyg) ska bort” och förklarar för de som ännu inte vet, att mobiler går att använda till mer än att ringa på. Detta argument, som ofta framförs i liknande diskussioner är ett icke-argument, som endast har till syfte att få opponenten att framstå som lite dum och bakåtsträvande. Naturligtvis vet vi alla att mobilen kan användas som miniräknare, almanacka, anteckningsblock, kamera och så vidare. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att fattiga barn, eller barn med dålig impulskontroll, ska slippa utsättas för att blottas eller bli störda på lektionen åtminstone. Skolan bör vara en fristad, inte en arena för ekonomisk eller social uppvisning.”

IKT-fritids tror att det finns en viss problematik att alltid ställa sig på ena sidan eller andra sidan eftersom den här frågan är så komplex!

Skolan kommer aldrig kunna vara likvärdig för alla elever. Alla elever har olika behov. Däremot ska vi möta alla elevers behov och ge förutsättningar för utveckling och kunskapsinhämtning.

Idag är det vanligast att elevernas mobiltelefoner lämnas idag in hos läraren i början av skoldagen och sedan lämnas ut vid skoldagens slut. Detta har varit en enkel lösning för skolor. Men utvecklingen kräver nu att vi behöver tänka om.

När telefonen är inlåst under dagen- vad ska vi nu göra när tex utvecklade armbands klockor som elever har på sig till skolan med funktioner som en mobiltelefon har?

Från de enklare, barnvänliga klockor som nu är populära som man kan ringa på och skicka gps till sina föräldrar på, till de avancerade klockorna som Applewatch tex där elever fortfarande har till gång till sina appar trotts att hen har lämnat in telefonen?
Vi tror att skolor måste börja fundera över hur vi ska arbeta med förhållningssätt, tillgång och utbyte istället för begränsa, förbjuda och låsa in.

Elever som inte lärt sig använda telefon på ett effektivt sätt, kanske skulle behöva lär sig det i skolan? Det kanske är utbildning idag?

Många motståndare till att låta elever använda sina telefoner i skolan motiverar sin åsikt med att vi skickar ut fel signaler när vi säger ok till sånt de har med sig hemifrån som skapar köphets eller skapar utanförskap för de elever som inte tex har råd eller har föräldrar som inte vill köpa telefon till sitt barn.

Men barnen har ju även med sig andra saker till skolan som anses vara mera ok- men kan skapa samma effekt som tex en telefon. Gympakläder, mellanmål till rasten, skridskor under vintertid, bandyklubbor och pingisrack, kulor, utelek kläder och tex ”leksaksdagar” eller utklädnings dagar i skolan skapar samma effekt som telefonen, men det glömmer pedagoger och lärare bort.

Många pedagoger eller lärare saknar även regler för sin egna hantering av sin telefon, vilket skapar irritation hos eleverna. Har man en policy att telefonen inte ska användas under skoltiden så kanske det även ska gälla arbetande på skolan? Men idag kan lärare ses använda sin egna telefon i korridorer och under lektionen. Så varför kan vi inte lära eleverna hur man hanterar telefonen i undervisnings sammanhang och själva vara förebilder?

Framförallt finns det positiva aspekter med att låta eleverna använda sina egna telefoner till anpassningar i undervisningen. Dokumentstionsmöjligheter, färdighetsträning eller tillgång till bok eller musiktjänster är några exempel.

Elza Dunkels, som är internetforskare har upptäckt är att skolor som istället för att förbjuda exempelvis mobiltelefoner, vilket nu senast Åsele centralskola har gjort, aktivt arbetar med elevernas telefoner för att lära ut hur man är skysst och säker på nätet.
–Forskningen har visat att det man kan göra är att se till att barnen och ungdomarna kommer till oss vuxna när de behöver hjälp med internet och telefonen.
Det handlar alltså om att skapa en trygghet och tillit mellan varandra.

Det Dunkels har kommit fram till är att de barn som känner sig trygga och har en bra kontakt med vuxna har lättare att klara sig på nätet. Och där har vi vuxna en möjlighet genom att integrera oss tillsammans med barnen med våra telefoner. Och lära ut smarta sätt att använda telefonen i utbildning och utveckling.

Så vi tror att skolor måste börja fundera kring hur de kan använda elevernas telefoner i undervisningen mera aktivt- med syfte och innehåll som är riktad mot skolans uppdrag och utbildning.