Angående #metoo

Tidningen fritidspedagogik har intervjuat oss hur #metoo har påverkat eleverna i skolan. Vårt råd att är fortsätta ta vara på de unga berättar och direkt samtala om det som sagts eller hänt. Samt hjälpa barnen att sätta orden på sina känslor och arbeta med värdegrunden.

Mobbing är ett förlegat begrepp som många barn ”slänger” med i onödan. Vi ska istället prata om det som ingår i mobbing: trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Det förebyggande arbetet gäller även det som sker på nätet. Och #metoo

Publiceringen av artikeln kan du hitta här:

http://tidningenfritidspedagogik.se/barnen-hakade-pa-metoo/

Annonser