Angående #metoo

Tidningen Fritidspedagogik har intervjuat oss om hur #metoo har påverkat eleverna i skolan. Vårt råd att är fortsätta ta vara på det unga berättar och samtala om det som sagts eller hänt. Samt hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor och arbeta med värdegrunden.

Mobbing är ett förlegat begrepp som många barn ”slänger” med i onödan. Vi ska istället prata om det som ingår i mobbing, trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. Det förebyggande arbetet gäller självklart även det som sker på nätet. Och #metoo

Publiceringen av artikeln kan du hitta här:

http://tidningenfritidspedagogik.se/barnen-hakade-pa-metoo/