Källkritik på fritids

Tidningen ”fritidspedagogik” hälsar på oss på jobbet och ställde frågan om hur man kan jobba med källkritik på fritids.

Reporter och fotograf fick sedan delta på IKT-fritids, åk 1 och se en aktivitet som utmanar och informerar barnen om hur man kan tänka kritiskt och förstå att när man googlar och hamnar snett, så är det inte barnens fel. Och det finns alltid en vuxen man kan prata med.

Läs hela artikeln här:

https://tidningenfritidspedagogik.se/luras-till-kritiskt-tankande/

Artikeln finns i sin helhet i nästa nummer av tidningen.

Trevlig läsning!