Spelet i fokus

Ännu en gång.
Spelen blir tyvärr mer i fokus när bedragare utnyttjar att barn inte har koll på läget.

Just nu cirkulerar ett inlägg kring Fortnite där en mamma har ett barn som berättat för henne om händelser i spelet. Det som har skett är att användare har kontaktat barnet och bett hen att ta kort på förälderns bankkort. För att få belöningar i spelet.

Detta genomför inte barnet utan berättar för sin mamma om händelsen. När man ser på skärmdumparna från konversationerna verkar barnet mycket intresserad av att få det som utlovas. Vilket självklart är väldigt lockande. Det är klart att man vill ha de bästa dräkterna eller de bästa vapnen.

Naturligtvis är det avskyvärt att bedragare använder populära spel för barn för att begå brott.
Men det är inte spelets eller sajtens fel att det händer. Det är människor som utnyttjar situationen för att kontakta och lura barn som ofta saknar kunskaper för att hantera sånt här.

Vi måste prata med våra barn/elever om vad man kan råka ut för i spel eller på andra plattformar och uppmana dem att prata med en vuxen om det skulle hända.

När elever eller våra egna barn kommer till oss och berättar får vi inte möta deras berättelser med moralpanik och kräva att de slutar använda spelet, utan stanna upp och lyssna!

Vad säger de? Vad är viktigt? Vad är betydelsefullt? Vad ska vi svara? Hur ska vi agera?

Det är frågor som vi ställer oss när vi jobbar med IKT och elever/barn.

 

Det farliga med Fortnite..?

….Det måste ju vara den moralpanik som vuxna får när barnen spelar och blir utåtagerande när de förlorar eller måste avsluta mitt i ett battle.

Eller när de  blir utåtagerande när de inte får spela.

Då skyller vi på spelet. (eller verktyget) IGEN.

https://mama.nu/mamaliv/hur-farligt-ar-fortnite-egentligen/

Ovan är en artikel som just nu cirkulerar i sociala medier.

Artikeln har lästs av många oroliga föräldrar.

Det är två röster från olika håll som utifrån sin föräldraroll tagit ställning angående spelets vara eller icke vara i deras hem.

Den ena föräldern Katrin Zytomierska  som tar stort avstånd och kallar föräldrar som låter sina barn spela Fortnite som att de inte har ” de vassaste knivarna i lådan” samtidigt som hon poserar med en tröja där texten ”Fuck Fortnite” är tryckt.

Artikeln tar även upp att skolor i Australien har tagit ställning om det är ett lämpligt spel för barn då de sett att spelandet resulterat i ökad mobbing och ovårdat språk.

Men så har vi även den andra föräldern, Paula Fenjima Manrique, som arbetar bland annat som spelexpert på TV4, som skriver i artikeln.

Hon lägger fram båda sidor av myntet kring spel som Fortnite, och skriver om andra effekter än själva spelandet eller ”skärmtiden”.

Som tex disciplin eller känslohantering där vi vuxna ibland är lite för lata eller saknar kunskap. Istället blir vi arga på barnen som agerar utåt istället för att ge hen hjälp och stöd samt verktyg att hantera känslorna.

En av de största positiva effekterna, som vi har upplevt med Fortnite är att

åldersgränserna suddas ut mellan oss människor. Nu kan ett barn som är 6 år sitta bredvid en 12 åring och prata ”samma språk”. Speciellt i skolan har den gemensamma nämnaren Fortnite spridit sig i alla åldrar. Vilket fått till följd att fler inkluderas oavsett ålder. När vi vuxna flossar på skolavslutningen ger det en stor igenkännande effekt hos barnen som snabbt hakar på och börjar dansa.

När vi har gemensamma nämnare ökar möjligheten att socialisera sig över åldersgränserna och nya relationer uppstår.

Vi ser samma effekt som när Minecraft slog igenom. Som förövrigt rankades som ett ”krigsspel med våldsinslag” i början. Även då hade vuxna panik kring spelet.

Vi har ofta återkommit till vikten av att vara nyfiken och prata med våra unga. På så sätt får vi kunskap om hur spelen fungerar och vad det är som gör att barnen gillar just det spelet. Vi tycker att det är viktigt att vara intresserad och nyfiken och sitta med så att ditt barn kan visa dig. Och för att få en ännu större förståelse, låt ditt barn hjälpa dig med att komma igång och spela. Du kanske t.om. kommer att tycka att det är kul!

Ett förbud kan leda till andra oönskade konsekvenser som tex utanförskap. Man förstår helt enkelt inte vad de andra pratar om.

Slutord:

Idag köper skolor världen över in education versionen av Minecraft för att använda till olika projekt under skoltid.

Kanske det även sker med Fortnite om 5-6 år? 🤔

Allt börjar med dig!

Den 5/2-2019 är det ”Safer Internet day”, vilken är en dag då nätsäkerhet och användning av Internet uppmärksammas. En dag som vi tycker att fler skolor borde vara bättre på att lyfta och uppmärksamma.

Tack vare utvecklingen av smartphone har antalet unga i åldrarna 9-12 år fyrdubblat användningen av internet det senaste decenniet och våra unga använder internet MÅNGA gånger varje dag.

Unga & medier

Det ingår i skolans uppdrag att utbilda eleverna i digitalkompetens, vilket innebär att;
Förstå digitaliseringens påverkan på samhället.
Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier.
Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt.
Lösa problem och omsätta idéer till handling.

Detta är viktig kunskap som barnen måste ha för att bli välfungerande samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att våra skolor prioriterar och satsar på kompetensutveckling av skolans personal samt arbeta aktivt med utvecklingen av digitaliseringen.

Den generation som var i tonåren när internet började ta plats i våra hem, har fått lära sig hanteringen av internet mer eller minde på egen hand. Vissa har dessutom sett anonymiteten, den snabba responsen och spridningsfunktionen som stora möjligheter att propagera eller sprida åsikter. Vilket kan vara både positivt och negativt. Vi kan inte göra mer för denna målgrupp än att informera, dela kunskaper och blockera och anmäla spridning av dåliga ting.

Men den generation som sitter i grundskolans skolbänkar just nu har fantastiska möjligheter att lära sig att använda internet på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, om skolan öppnar upp den möjligheten för dem.

Det skrivs ofta om skärmtiden i media. Att våra unga rör sig för lite, får sömnsvårigheter, blir stressade, får sämre empatiförmåga mm. Vi tror inte på begreppet skärmtid. det handlar om VAD du gör framför skärmen. Att skärmtiden leder till minskad rörelse beror naturligtvis på användaren. Allt handlar om utbildning och kunskap.

Så inför 5 februari, ”Safer Internet dag”!

Öppna upp möjligheterna kollegor emellan på era skolor och diskutera hur vi tillsammans kan stödja våra unga nätanvändare.
Låt oss börja med oss själva, vilka möjligheter har vi fått tack vare internet och hur använder vi nätets möjligheter. Prata med våra unga. Lär av våra unga. Dela med dig av dina goda kunskaper till våra unga. Och glöm bort begreppet skärmtid.

Det är dags att bli skärmsmart! Allt börjar med dig!
Tillsammans för ett tryggare internet!

Här kan du som pedagog och förälder hitta massor med förslag vad du kan arbeta med när det gäller schysst och säker på nätet:

Surfa lugnt 

Safer Internet day

Arbeta för ett säkrare internet