Beställ vår bok

fritidhem_IKT_omslag kopia

Här kan du läsa bibliotekstjänst recension av vår bok
IKT möjligheter och utmaningar

Beställ boken här

Det väcker ofta starka känslor när vi berättar att vi spelar spel med barnen
på fritids. Vi får kommentarer som ”men det räcker väl med att de spelar
hemma”, ”på fritids ska barnen leka tillsammans och inte sitta en och en framför
en dator” eller ”jag skulle bli jättearg om mitt barn satt framför datorn när
solen skiner när jag hämtar hen på fritids”. Men pedagogens uppgift på fritids
och i skolan är ju att möta barnen där de befinner sig i sin kunskapsutveckling.
Genom att medvetet arbeta med digitala verktyg har vi till exempel stora
möjligheter att hjälpa barnen att utveckla sin sociala och virtuella kompetens.
Vi har etablerat en fritidsaktivitet som vi kallar för IKT-fritids, där IKT
står för informations- och kommunikationsteknik. Under den här aktiviteten
år barnen arbeta med datorer, surfplattor, smarttelefoner och digitalkameror
på olika sätt och i olika sammanhang. Då kan de till exempel skapa filmer,
fotografera, söka information, programmera och spela spel. Med IKT-fritids
får barnen tillägna sig kunskaper om modern teknik för att söka information,
kommunicera och skapa. Dessutom finns möjligheten att arbeta med
etik och moral på internet. När vi ville sammanfattade våra upplevelser och
erfarenheter var utgångspunkten att skriva en bok som varvar teori med praktik.
Teoretiska kunskaper, våra tankar och det vi lärt oss har bidragit till hur
vi idag arbetar med IKT på fritids. I den här boken berättar vi hur vi klev in
i barnens spelvärldar och vad vi upptäckte och lärde oss. Vi delar med oss av
hur vi arbetat med kränkningar och utsatthet på internet, med förslag på övningar
och idéer för hur du som pedagog kan arbeta med att skapa ett schysst
och säkert klimat på internet. Boken innehåller även mängder av tips för att
komma igång med digitala verktyg på fritids, och förslag på hur ni kan arbeta
med kreativa projekt som involverar digitala verktyg och sociala relationer.
Med boken som grund kan du använda tips och råd för att komma igång
med att arbeta med IKT och värdegrunden. Boken kan även ge underlag för
diskussioner inom arbetslaget på fritidshemmet för att synliggöra den gemensamma
synen på barnens användande av digitala verktyg. Boken är tänkt att
skapa förståelse för varför detta är ett socialt och kulturellt fenomen och inspirera
till att du som läsare vill starta IKT-fritids där du arbetar på ditt fritids.